Flamingo Lounge

Flamingo Shisha Lounge – Shepherd’s Bush.

Review to follow

Image - Flamingo Lounge

Find Flamingo Lounge

4 ShishaLovers rated


View Larger Map

General Information

31 Goldhawk Road, Shepherd's Bush, London, W12 8QQ
Daily 13:00-23:00
(020) 8740 7865